Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

 • Công tác sưu tầm hiện vật bảo tàng hiện nay, thực trạng và giải pháp
  Lời nói đầu Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, ở Việt Nam đã hình thành một hệ thống với 166 bảo tàng (gồm 130 bảo tàng công lập và 36 bảo tàng ngoài công lập), lưu giữ và trưng bày hơn 3 triệu tài liệu, hiện vật… (Theo thống kê của Cục Di sản Văn hóa, năm 2018). Trong số bảo tàng hiện có, nhiều bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng cấp tỉnh mới được xây dựng trong những năm gần đây đã làm thay đổi diện mạo thiết chế văn hóa ở địa phương và đang dần trở thành điểm đến du lịch có sức hấp dẫn nhất định, dựa trên tiêu chí chung và mục tiêu cơ bản đó là phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao và đa dạng của khách tham quan. Đây cũng chính ...
 • Công tác sưu tầm hiện vật tại bảo tàng: Những đóng góp âm thầm
  Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế là một công trình vǎn hoá lớn được xây dựng theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế để tưởng nhớ vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà vǎn hoá kiệt xuất. Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ trên 15.000 tư liệu, hiện vật trong đó có những tư liệu, hiện vật quý và 7 bộ sưu tập có giá trị. Từ 35 năm nay, Bảo tàng luôn là địa điểm tham quan, học tập, nghiên cứu của cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn Tỉnh cũng như du khách trong và ngoài nước.
 • Công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật tại bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế và một vài kinh nghiệm
  Sưu tầm là một trong sáu khâu công tác chuyên môn nghiệp vụ của Bảo tàng, là khâu quan trọng để có các sưu tập hiện vật gốc có giá trị khoa học trong Bảo tàng. Mọi hoạt động của Bảo tàng đều dựa trên cơ sở hiện vật gốc, vì vậy sưu tầm được coi là nền tảng cho toàn bộ các khâu công tác khác, quyết định mọi hoạt động của một bảo tàng. Qua 35 năm hoạt động, cùng với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng, công tác sưu tầm đã góp phần tích cực vào tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
 • Sưu tầm và hiện vật
  Công tác nghiên cứu sưu tầm là một trong những hoạt động cơ bản của bảo tàng, có vị trí quyết định cho sự tồn tại, phát triển và khả năng thu hút khách tham quan, nghiên cứu; vì vậy, bảo tàng hiện vật càng nhiều, càng quý hiếm, càng hấp dẫn thì sự trường tồn, sự bền vững của vị trí bảo tàng trong đời sống xã hội càng cao. Cùng với quá trình ra đời và phát triển của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế là quá trình sưu tầm tài liệu, hiện vật để xây dựng kho cơ sở và phục vụ trưng bày, tuyên truyền, nghiên cứu.
 • Cán bộ nghiệp vụ thực hiện công tác sưu tầm hiện vật
  Công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế và một vài kinh nghiệm
  Sưu tầm là một trong sáu khâu công tác chuyên môn nghiệp vụ của Bảo tàng, là khâu quan trọng để có các sưu tập hiện vật gốc có giá trị khoa học trong Bảo tàng. Mọi hoạt động của Bảo tàng đều dựa trên cơ sở hiện vật gốc, vì vậy sưu tầm được coi là nền tảng cho toàn bộ các khâu công tác khác, quyết định mọi hoạt động của một bảo tàng. Qua 35 năm hoạt động, cùng với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng, công tác sưu tầm đã góp phần tích cực vào tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
 • Hội đồng cấp Tỉnh xét chọn hồ sơ báu vật quốc gia tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế. 2014
  Vài suy nghĩ về giải pháp nâng cao chất lượng và số lượng các tài liệu, hiện vật gốc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
  Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế sau hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành đã có một cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, được thiết kế và xây dựng phục vụ cho thiết chế văn hóa Bảo tàng. Nội dung trưng bày không ngừng được đổi mới, tư liệu hiện vật ngày càng được bổ sung phong phú, phản ánh sinh động về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các khâu nghiệp vụ Bảo tàng như nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, kiểm kê, bảo quản, hướng dẫn khách tham quan ngày càng đi vào chiều sâu đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo tồn, bảo tàng. Trình độ của đội ngũ cán bộ viên chức từng bước được nâng lên, đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học, và chuyên ...
 • Công tác sưu tầm hiện vật bảo tàng
  Nhiệm vụ sưu tầm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn: