Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

 • Góp phần nâng cao công tác giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với hình thức tham quan, học tập thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
  Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành bởi tư duy, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của Người. Đó cũng là quá trình tiếp thu, rèn luyện từ học tập, nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn, khám phá các quy luật vận động, đời sống văn hóa, xã hội và cuộc đấu tranh của các dân tộc vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội để khái quát thành lý luận, đem lý luận chỉ đạo hoạt động thực tiễn, kiểm nghiệm trong thực tiễn nên mang giá trị khách quan, cách mạng và khoa học.
 • Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
  Trong những năm gần đây, cùng với việc không ngừng đổi mới hình thức trưng bày, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh công tác đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động đó đã góp phần thu hút được một lượng khách đáng kể đến với bảo tàng; đồng thời, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.
 • Phát huy công tác tuyên truyền hướng dẫn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế
  Hệ thống các bảo tàng và di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế là nơi lưu giữ những di sản văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh vô giá tại Huế, đây cũng là những điểm du lịch văn hóa, du lịch di sản đặc biệt.
 • Bảo tàng và vấn đề liên kết phối hợp tổ chức hoạt động
  Bảo tàng là một thiết chế văn hóa ra đời, tồn tại và phát triển xuất phát từ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của xã hội. Chính vì vậy, để bảo tàng tồn tại và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của quần chúng nhân dân, thực hiện chức năng giáo dục một cách triệt để thì việc xây dựng những định hướng mới, giải pháp mới trong tổ chức hoạt động là vấn đề các bảo tàng cần hết sức chú ý. Ở góc nhìn Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, một bảo tàng lưu niệm danh nhân, thì vấn đề liên kết phối hợp tổ chức hoạt động luôn được chú trọng.
 • Hoạt động thu hút khách tham quan ở Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.
  Thừa Thiên Huế tự hào là nơi được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người sinh sống, học tập và lao động trong khoảng 10 năm của tuổi thiếu niên (1895 – 1901), và tuổi trưởng thành (1906 – 1909), Thừa Thiên Huế cũng là nơi chị gái Nguyễn Thị Thanh và anh trai Nguyễn Tất Đạt của Người sống, lao động và tham gia các hoạt động yêu nước trong khoảng 20 năm (1920 – 1940) khi bị thực dân Pháp quản thúc ở Huế.
 • Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
  Trong những năm gần đây, cùng với việc không ngừng đổi mới hình thức trưng bày để phù hợp với xu thế hiện nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh công tác đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện đã thu hút được một lượng khách đáng kể đến với các hoạt động của bảo tàng; đồng thời, mạng lại hiệu quả thiết thực trong công tác phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế đến với mọi tậng lớp nhân dân, đặc biệt là các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một hướng đi mới của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế cần được phát huy và mở rộng.
 • Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế với những đổi mới trong công tác tuyên truyền nhằm phát huy quyền tiếp cận và thụ hưởng di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  1. Bảo tàng và hệ thống các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hoá đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang, có nhiều di sản văn hóa và hàng trăm lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, văn hoá Huế; Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đặc biệt, Thừa Thiên Huế còn là nơi lưu giữ nhiều di tích văn hóa gắn liền với những kỷ niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người, đồng thời văn hóa Huế đã góp phần hình thành nhân cách, tư tưởng, đạo đức lối sống của một con người vĩ đại.
 • Bảo tàng Hồ Chí Minh trong việc góp phần giáo dục đạo đức cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh - sinh viên
  Như chúng ta đã biết, các môn lý luận chính trị được giảng dạy trong nhà trường đại học, cao đẳng, đó là những môn học quan trọng, khoa học để trang bị thế giới quan và phương pháp luận cũng như bồi dưỡng những phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và xây dựng nên lý tưởng và niềm tin cách mạng cho người học. Tuy nhiên do tính chất đặc thù của môn học là hơi khô khan và khó hiểu mà nhiều lúc tạo cho sinh viên cảm thấy ái ngại. Cảm giác đó sẽ càng tăng lên nếu người giảng viên chỉ truyền thụ một chiều về lí thuyết, chỉ nói bằng lời mà không có những minh họa bằng ảnh, phim ảnh, không có những nhân chứng, vật chứng và những phương tiện âm thanh, nhạc, họa…
 • Khách tham quan triển lãm chuyên đề của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
  Công tác quần chúng của bảo tàng
  Công tác quần chúng của Bảo tàng được xem là một trong những khâu quan trọng nhất của sự giao tiếp Bảo tàng, là nhiệm vụ cuối cùng và là mục đích của Bảo tàng. Thông qua hoạt động thực tiễn, công tác quần chúng làm cầu nối giao tiếp giữa Bảo tàng với khách tham quan, chuyển tải những thông tin về tiểu sử sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với khách tham quan. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng con người, giáo dục tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ cho khách tham quan, cung cấp cho khách tham quan những thông tin mới, những hiểu biết mới. Đồng thời, qua công tác quần chúng, Bảo tàng trực tiếp tiếp nhận những ý kiến, nhận xét, đánh giá của khách tham quan đối với trưng bày Bảo tàng, đó chính là cơ ...