Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

 • Suy nghĩ về một số giải pháp nhằm phát huy giá trị Bảo tàng và các Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phát triển du lịch ở Thừa Thiên Huế
  Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 685 di tích và điểm di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 35 tỉnh thành phố, có 39 di tích đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp Quốc gia, trong đó có 5 di tích được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt. Trong những năm qua, các di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh có vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, giới thiệu về thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi di tích là trường học trực quan sinh động, thiết chế văn hoá đặc thù mang lại hiệu quả thiết thực trong các hoạt động kinh tế, văn hoá - xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu ...
 • Bảo tồn Hệ thống Di tích và địa điểm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay
  Trong cuộc đời bôn ba hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống ở rất nhiều nơi trong nước và trên thế giới. Riêng ở Việt Nam theo số liệu thống kê của Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương có tới 685 di tích và địa điểm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 35 tỉnh và thành phố, trong đó có 39 di tích đã được Nhà nước công nhận. Các di tích lưu niệm Người phần lớn thuộc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc sau năm 1954. Còn miền Nam do hoàn cảnh lịch sử chia cắt, thời gian quá xa, lại bị chiến tranh kéo dài, cộng với sự khắc nghiệt của thiên nhiên nên các di tích về Người còn lại rất ít.
 • Mấy suy nghĩ về hoạt động thu hút khách tham quan tại Di tích lưu niệm Bác Hồ ở Huế
  Truyền thống lịch sử văn hóa là một nội lực của dân tộc ta. Không ai được quên lịch sử dân tộc. Nếu quên đi lịch sử dân tộc mình là quên chính bản thân mình. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết và bất cứ ở đâu, việc bảo tồn, nghiên cứu, học tập, phát huy giá trị vốn có của các di tích lịch sử văn hóa của cha ông để lại là một công việc cần thiết, nhằm góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, tạo đông lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa của đất nước.
 • Đình làng Dương Nỗ (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)
  Khái quát về thực trạng và định hướng phát huy giá trị cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Dương Nỗ
  Làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có vinh dự giữ gìn và phát huy giá trị cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 04 di tích (trong đó có 02 di tích cấp Quốc gia: Đình làng Dương Nỗ, nhà lưu niệm Dương Nỗ; 02 di tích cấp Tỉnh: Bến Đá, Am Bà).
 • Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng di tích lịch sử văn hóa
  Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế hiện đang quản lý hệ thống di tích và địa điểm di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người ở Thừa Thiên Huế. Hệ thống di tích này luôn được chú trọng đầu tư bảo quản, tôn tạo và phát huy tác dụng. Đáp ứng yêu cầu công tác bảo tồn di tích.