Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế vinh dự là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình của Người sống, lao động học tập và tham gia hoạt động yêu nước trong khoàng thời gian 10 năm trong hai giai đoạn 1895 - 1901 và 1906 - 1909, khi Người ở lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi, và từ 16 đến 19 tuổi. Đó là lứa tuổi quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách của một con người.

Chính nơi đây đã góp phần nuôi dưỡng, hun đúc và bước đầu hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để từ đó Người quyết định ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân như nhận đinh của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò thân tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thời gian ở Huế là thời gian Nguyễn Tất Thành lớn lên và bắt đầu đi học, những năm tháng đó là thời gian cực kỳ quan trọng đối với sự hình thành con người Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh...”

Mười năm ở Huế, Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đã cảm nhận được những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc không chỉ ở kiến trúc độc đáo của lâu đài, đình, tạ, chùa chiền, của phong cảnh núi sông hữu tình mà quan trọng hơn là ở đạo lý và nghĩa tình sâu nặng của người dân kinh đô Huế. Cùng với văn hóa Huế, con người Huế, không khí chính trị sôi động ở kinh đô trước những ảnh hưởng của “Tân thư” “Tân sách”, của phong trào duy tân “Húi hề, húi hề” và phong trào chống thuế của nhân dân Thừa Thiên Huế năm 1908 đã có tác động sâu sắc đến sự hình thành nhân cách, đạo đức, tư tưởng của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh.

Di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Huế là tình yêu thương bao la cùng hệ thống di tích lưu niệm về Người vô cùng quí giá, đó là di tích 112 Mai Thúc Loan, địa điểm di tích gian nhà dãy trại tại 47 Mai Thúc Loan, di tích nhà lưu niệm ở làng Dương Nỗ, Bến Đá, Am Bà, Đình làng Dương Nỗ, chợ Xép, Miếu Âm Hồn, Trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba, Trường Quốc Học, Địa điểm Tòa Khâm sứ Trung kỳ, Địa điểm Mai táng Bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh)... mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế luôn trân trọng, gìn giữ, trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị di sản sản Người.

 Bản in]
Các bài khác

Thông tin tham quan