Di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 112 Mai Thúc Loan - thành phố Huế
Nhà lưu niệm Bác Hồ ở 112 (số mới 158) Mai Thúc Loan (phường Thuận Lộc - thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế). Đây là ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống khi gia đình vào Huế lần thứ nhất từ 1895 - 1901.
Di tích lưu niệm thời niên thiếu Bác Hồ tại ngôi nhà 112
(số mới 158) Mai Thúc Loan - phường Thuận Lộc - thành phố Huế

Di tích Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở số 112 (số mới 158) Mai Thúc Loan (phường Thuận Lộc - thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế). Là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống cùng gia đình lần vào Huế thứ nhất, từ 1895 - 1901.

Năm 1894, ông Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) thi đỗ Cử nhân ở trường thi Hương Nghệ An, năm 1895 ông vào Huế thi Hội nhưng không đỗ. Để chuẩn bị cho kỳ thi sau, ông xin vào học trường Quốc Tử Giám - Huế và được chấp nhận. Để có điều kiện chăm sóc con cái, và gia đình cũng là nguồn động viện ông trong những tháng ngày đèn sách, ông về quê, cùng vợ là bà Hoàng Thị Loan đưa hai con trai là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung vào Huế. Nhờ người quen giới thiệu, ông thuê được một gian nhà nhỏ ở đường Đông Ba (là ngôi nhà di tích hiện nay).

Tại ngôi nhà này, Cậu Nguyễn Sinh Cung (Tên Bác Hồ lúc nhỏ) đã sống những năm tháng hạnh phúc cùng gia đình: Người cha mẫu mực nhưng nghiêm khắc, đêm ngày chuyên tâm chăm lo việc đèn sách; người mẹ hiền từ, đảm đang, tảo tần bên khung cửi và niềm vui khi đón em Nguyễn Sinh Xin chào đời. Nhưng tại ngôi nhà này cũng in đậm trong tâm hồn Nguyễn Sinh Cung nỗi đau mất mẹ, tiếng khóc khát sữa của em thơ. Và sự yêu thương, đùm bọc của bà con nghèo xứ Huế. Nghĩa tình sâu nặng đó chính là những giá trị văn hóa góp phần hình thành nhân cách đạo đức và chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh - Người suốt đời phấn đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 112 Mai Thúc Loan đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia vào ngày 2/2/1993.

 Bản in]
Các bài khác

Thông tin tham quan