Di tích Đình làng Dương Nỗ
“Cây đa - bến nước - sân đình”, đó chính là cội nguồn lịch sử, là truyền thống văn hoá nuôi dưỡng tâm hồn cao đẹp của bao thế hệ người Việt Nam. Làng Dương Nỗ với ngôi đình bề thế, uy nghi được xây dựng từ đời vua Lê Thánh Tông (1471), tọa lạc bên dòng sông Phổ Lợi đã gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của làng quê qua bao thăng trầm và biến đổi.
Di tích Đình làng Dương Nỗ, xã Phú Dương,
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đình làng Dương Nỗ (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) là một di tích tiêu biểu trong hệ thống di tích lưu niệm về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế. Đặc biệt là trong thời gian Người cùng anh theo cha về sinh sống, học tập tại làng Dương Nỗ (1898 - 1900).

Ngoài giá trị là di tích lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đình Dương Nỗ còn mang những giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa tiêu biểu của một thiết chế văn hóa làng xã Việt Nam trên đất Huế, với những nét đặc trưng và phong cách độc đáo. Cùng với ngôi nhà lưu niệm về Người ở Dương Nỗ, đình làng Dương Nỗ đã khắc ghi trong tình cảm Bác Hồ những kỷ niệm của tuổi thơ trong sáng và nhiều khám phá, nơi đã có tác động không nhỏ đến  tình cảm và nhận thức của Người.

Đình làng Dương Nỗ đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích Lịch sử Văn hóa và Nghệ thuật cấp Quốc gia vào ngày 23/12/1995.

 Bản in]
Các bài khác

Thông tin tham quan