• Công tác bảo quản tại Bảo tàng nhằm gìn giữ những di tích lịch sử văn hoá, bảo vệ sự toàn vẹn của tư liệu hiện vật, không để mất cắp, không bị hư hỏng hoặc vỡ nát, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác trưng bày và nghiên cứu khoa học.
  • Trưng bày Bảo tàng có nhiệm vụ giáo dục và phổ biến kiến thức khoa học, nghiên cứu khoa học và giáo dục thẩm mỹ. Với chức năng nhiệm vụ của Bảo tàng lưu niệm danh nhân Hồ Chí Minh, trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế chuyển tải đến công chúng những thông tin về tiểu sử sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chú trọng đến giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người từng sinh sống, lao động, học tập và tham gia các hoạt động yêu nước ở Thừa ...
  • Công tác quần chúng của Bảo tàng được xem là một trong những khâu quan trọng nhất của sự giao tiếp Bảo tàng, là nhiệm vụ cuối cùng và là mục đích của Bảo tàng. Thông qua hoạt động thực tiễn, công tác quần chúng làm cầu nối giao tiếp giữa Bảo tàng với khách tham quan, chuyển tải những thông tin về tiểu sử sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với khách tham quan. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng con người, giáo dục tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ cho khách ...
  • Ngoài những hoạt động chuyên sâu về công tác Bảo tàng, hằng năm, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế còn tổ chức những họat động bổ trợ, góp phần tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh, huy động những sự phối hợp hữu ích của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Thông tin tham quan