02 hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia tại Thừa Thiên Huế được Hội đồng di sản văn hóa quốc gia thông qua
31/12/2019 9:43:27 SA
(VHH) - Vừa qua, tại phiên hội nghị toàn thể lần thứ 12 của nhiệm kỳ 2014-2019, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã họp và thẩm định 01 hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận danh hiệu Di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, 07 hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt và 29 hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia.
Qua nghe các ý kiến của các thành viên Hội đồng, Hội đồng cũng bỏ phiếu thông qua 7 hồ sơ đề nghị công nhận các di tích cấp quốc gia đặc biệt và 27/29 hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia. Trong đợt này, Thừa Thiên Huế có 2 hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia, đều đã được Hội đồng đánh giá cao và đã được thông qua, đó là hồ sơ đề nghị công nhận 2 hiện vật: Bộ chóp tháp Chăm Linh Thái và Bia Ngự kiến Thiên Mụ Tự của chúa Nguyễn Phúc Chu.
 Bản in]
Các bài khác

Thông tin tham quan