Chương trình tham quan bảo tàng và hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế
Sơ đồ hướng dẫn khách tham quan
Sơ đồ hướng dẫn khách tham quan

THAM QUAN MỘT BUỔI

Khởi hành lúc 7h30 và kết thúc 11h30

Phương tiện: Xe đạp, xe máy hoặc ôtô (khách tham quan chủ động phương tiện)

 

ĐIỂM THAM QUAN

Chương trình tham quan được xây dựng theo hai lịch trình:

* Lịch trình 1:

1. Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế (30p)