SƯU TẬP BÚT TÍCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Số lượng:  100 trang văn bản có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian phát hành: Năm 2011, nhân kỷ niệm 66 năm Quốc khánh nước CHXHCNVN, 42 năm thực hiện Di chúc của Người (2/9/2011).

Nội dung: Trong quá trình hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nhiều văn bản, tác phẩm, để lại nhiều áng văn bất hủ, với một bút pháp mẫu mực và tài hoa như tác phẩm Nhật ký trong tù, Tuyên ngôn độc lập, Vi hành, Bản án chế độ thực dân Pháp....Trước tác của Người đã được tập hợp khá đầy đủ trong 12 tập Hồ Chí Minh toàn tập và đang được các nhà nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu sưu tầm.

Bộ triển lãm chuyên đề “Sưu tập bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh” giới thiệu bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực: Các văn bản chính trị, thư từ, điện, bài nói chuyện, các tác phẩm văn học, báo chí, tranh vẽ và một số bức chân dung của Người trong suốt quá trình hoạt động cách mạng.

Bộ triển lãm nhằm để các tầng lớp nhân dân có điều kiện tiếp xúc với các văn bản, tài liệu mạng dấu ấn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh để rút ra cho bản thân những bài học, những kinh nghiệm quí báu trong cuộc sống, trong lao động và học tập để rèn luyện, trau dồi ý chí và phẩm chất đạo đức theo gương của Người.

Nội dung triển lãm gồm 3 phần:

1. Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các văn bản chính trị của Người.

2. Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các bức thư, bài nói chuyện, điện thăm hỏi của Người.

3. Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm văn học, báo chí, tranh vẽ minh họa của Người


 Bản in]

Thông tin tham quan