KHĂN MẶT

Chiếc khăn là quà của Bác Hồ tặng ông Nguyễn Uý, ghi nhận công lao đóng góp của ông trong công tác giao liên và quân báo, đồng thời thể hiện tình cảm của Bác Hồ đối với cán bộ chiến sĩ.

Ông Nguyễn Uý tham gia hoạt động giao liên trong kháng chiến chống Pháp tại địa bàn Thừa Thiên Huế. Là Chiến sĩ thi đua 2 năm liền (1951,1952). Sau 1954, ông tập kết ra Bắc và công tác tại Ty Bưu điện Nghệ An, sau đó tiếp tục công tác tại Bưu điện Lào Cai. Sau 1975, ông công tác tại Bưu điện Thừa Thiên Huế. 

Tháng 6 năm 1957, trong dịp về thăm lại quê hương Nghệ An sau hơn 50 năm xa cách, Bác Hồ đã thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ khu IV. Sau đó, Ty Công an Nghệ An đã trao lại cho ông Nguyễn Uý chiếc khăn mặt là quà của Bác Hồ gởi tặng cho ông Nguyễn Uý khi nghe Tỉnh uỷ Nghệ An báo cáo thành tích. Ông đã bí mật cất giữ cẩn thận chiếc khăn này trong suốt thời gian công tác và hoạt động trong ngành Bưu chính và Quân báo. Sau ngày giải phóng 1975, ông trở về Huế và công tác tại Bưu điện Bình Trị Thiên và cái khăn mặt có thêu hai chữ "Quà Bác" được trưng bày tại phòng Truyền thống Bưu điện Thừa Thiên Huế.

Ngày 14/3/2000, ông trao chiếc khăn Bác Hồ tặng cho tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế lưu giữ và trưng bày.

 

 Bản in]

Thông tin tham quan