GẬY MÂY
Gậy mây
Gậy mây

Cây gậy mây là một trong nhiều cây gậy được các đồng chí đội bảo vệ Bác: “Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi” làm từ những cây mây của núi rừng Việt Bắc để Bác Hồ dùng lúc băng rừng vượt suối trong những năm tháng Người sống tại chiến khu Việt Bắc thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ 1947 - 1954. Giáo sư viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn lúc bấy giờ là Bí thư Đảng đoàn, Thứ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục thường xuyên được gặp gỡ, trao đổi và báo cáo công tác giáo dục với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến khu Việt Bắc. Biết ông Nguyễn Khánh Toàn phải thường xuyên băng rừng, lội suối trèo đèo vất vã, Bác Hồ đã tặng ông một trong những cây gậy mà Người thường dùng để ông thuận tiện khi đi lại trong rừng. Ông đã sử dụng Cây gậy mây Bác Hồ tặng khi sống ở Việt Bắc, khi hoà bình lập lại, dù không còn dùng gậy nữa nhưng ông đã luôn giữ gìn cẩn thận. Sau khi Giáo sư qua đời, gia đình đã đặt gậy mây Bác Hồ tặng để thờ bên cạnh di ảnh của giáo sư. Ngày 30/9/2006, bà Đào Ngọc Bích, vợ Giáo sư đã trao tặng cây gậy Bác Hồ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

Đây là hiện vật thể hiện sự quan tâm sâu sắc của vị lãnh tụ đối với đội ngũ cán bộ kháng chiến, đồng thời việc tặng cây gậy đã nói lên tình cảm sâu sắc của Bác Hồ đối với cá nhân ông Nguyễn Khánh Toàn. Cây gậy là một kỷ vật vô giá đã động viên khuyến khích ông vượt qua mọi khó khăn, vất vả để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao phó.

 

 Bản in]

Thông tin tham quan