ẢNH CHÂN DUNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH “TẶNG CHIẾN SĨ DIỆT DỐT"
Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh "tặng chiến sĩ diệt dốt"
Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh "tặng chiến sĩ diệt dốt"

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh có chữ ký và bút tích đề tặng của Người được Bộ Giáo dục trao tặng cho ông Nguyễn Văn Màng và ông cất giữ cho đến ngày 05/4/1998 thì trao tặng lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Màng, sinh năm 1918. Quê ở thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước năm 1946, ông là cán bộ Giáo dục ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Giai đoạn 1946 - 1952, ông phụ trách công tác Bình dân học vụ tại Thừa Thiên. Tháng 12/1953, ông tập kết ra Bắc và phục vụ nhiều năm trong ngành giáo dục cho đến sau này. 

Sau khi đất nước giành được độc lập 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào “Diệt giặc dốt” được nhân dân hưởng ứng sôi nổi và đạt nhiều thành tựu to lớn. Để động viên và khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao Bộ Giáo dục tặng những tấm ảnh chân dung có chữ ký và dòng chữ đề “Tặng chiến sĩ diệt dốt” của Người từ những năm 1958. Ông Nguyễn Văn Màng đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc xoá nạn mù chữ cho nhân dân vùng Bình Trị Thiên, là gương điển hình tiêu biểu của phong trào Bình dân học vụ trong nhiều năm liền từ 1945 cho đến 1958, nên đã được Bộ Giáo dục quyết định trao tặng “Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh Tặng chiến sĩ diệt dốt” vào năm 1958.

 

 Bản in]

Thông tin tham quan