ẢNH BÁC HỒ

Tấm ảnh Bác Hồ được chính tay Người trao tặng cho ông Nguyễn Phi Phụng vào ngày 19/5/1968 khi ông cùng đoàn Đại biểu Anh hùng và chiến sĩ thi đua vào Phủ chủ tịch chúc thọ Sinh nhật Người.

Ông Nguyễn Phi Phụng sinh năm 1925 tại Lê Xá Đông, Phú Vang, Thừa Thiên. Giai đoạn 1945 – 1954, ông tham gia hoạt động trong lực lượng thanh niên cứu quốc và dân quân du kích với chức vụ Thôn đội trưởng. Sau 1954, ông tập kết ra Bắc rồi tham gia Quân đội với chức vụ Đại đội trưởng thuộc trung đoàn 269. Năm 1961, ông là Đội trưởng sản xuất lương thực thực phẩm để phục vụ cho tiền tuyến. Đến năm 1973, ông trở vào công tác và hoạt động ở khu uỷ Trị Thiên. Sau 1975, ông là Bí thư nông trường A Lưới, năm 1977 là Trưởng phòng Tổ chức huyện uỷ A Lưới, năm 1979 nghỉ hưu tại làng Lê Xá Đông, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong thời gian đơn vị 269 nhận nhiệm vụ sản xuất kinh tế trong giai đoạn 1961 - 1969 tại nông trường Rạng Đông – Nam Định, ông Nguyễn Phi Phụng được cử làm đội trưởng đội nuôi vịt của Trung đoàn và ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt với sáng kiến cho vịt ăn củ “ngạn” để tiết kiệm lúa gạo nhưng vẫn bảo đảm vịt phát triển tốt. Năm 1967, ông là Chiến sĩ thi đua, được ra Hà Nội báo cáo thành tích và vinh dự gặp Bác Hồ. Bác ôm hôn và căn dặn “Cháu ngoan, giỏi !  Cố gắng về phát huy ngành tiểu gia súc” rồi trao tặng ông tấm ảnh chân dung của Người. 

 Bản in]

Thông tin tham quan