Khái quát về thực trạng và định hướng phát huy giá trị cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Dương Nỗ
Làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có vinh dự giữ gìn và phát huy giá trị cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 04 di tích (trong đó có 02 di tích cấp Quốc gia: Đình làng Dương Nỗ, nhà lưu niệm Dương Nỗ; 02 di tích cấp Tỉnh: Bến Đá, Am Bà).
Đình làng Dương Nỗ (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)
Đình làng Dương Nỗ (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Các di tích này là những minh chứng sinh động, phản ánh ký ức tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người sinh sống ở Huế, là nguồn sử liệu thực tế quan trọng để tạo điều kiện cho các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục giữ gìn, phát huy nhằm xây dựng một thế hệ tương lai giàu về lý tưởng, sáng về đạo đức, đẹp về tâm hồn theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

1. Thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ: 

Công tác bảo tồn, tu bổ tôn tạo hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế luôn được các cấp, các ngành quan tâm, được đội ngũ lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế chú trọng hàng đầu. Trong thời gian qua, hệ thống di tích này đã được tu bổ, từng bước ổn định, ngày một khang trang và phát huy tác dụng tốt.

Cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Dương Nỗ (trong đó bao gồm Đình làng Dương Nỗ, Nhà lưu niệm Dương Nỗ, Bến Đá, Am Bà) đã được tiến hành tu bổ nhiều lần trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý là đợt trùng tu mở rộng nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Dương Nỗ vào năm 2005. Đây là đợt trùng tu quan trọng, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự ủng hộ tích cực của Huyện ủy, UBND huyện Phú Vang, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đây, di tích đã được mở rộng thêm 610m2 để xây dựng nhà trưng bày bổ sung di tích, đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân địa phương và du khách khi đến với di tích.

Gần đây nhất, trong một nỗ lực mới, Đình làng Dương Nỗ đã được trùng tu, phục hồi 02 nhà tăng, tu bổ miếu thờ quận công Nguyễn Đức Xuyên, miếu thờ Phi vận tướng quân, miếu thờ Cao các Đại vương. Nhà lưu niệm Dương Nỗ cũng được tu bổ, tôn tạo hoàn thành năm 2016, giữ được những nét văn hóa đặc trưng riêng của làng quê xứ Huế.

Am Bà, Bến Đá là những di tích liên quan đến thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận di tích cấp tỉnh, đầu tư bảo tồn, tôn tạo theo hướng phục nguyên, đảm bảo công tác phát huy giá trị các di tích này.

Thực hiện chức năng giáo dục của Bảo tàng, tại cụm di tích Dương Nỗ, thời gian qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã có những nỗ lực gắn kết cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ vào các hoạt động giáo dục truyền thống tại địa phương và các trường học đóng trên địa bàn có di tích. Những kết quả bước đầu đạt được đáng khích lệ. Vào các dịp lễ lớn, di tích đã đón các đoàn Lãnh đạo địa phương đến tham quan và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các trường học đã đưa các em đến với di tích qua các hoạt động dâng hương dâng hoa, báo công, kết nạp Đoàn Đội, tham quan tìm hiểu và tham gia các hoạt động vệ sinh làm sạch đẹp di tích. Có thể nói, trong những năm qua, cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ đã đóng góp đáng ghi nhận vào sự thành công của phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục.

Tuy nhiên, để giá trị di tích đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tăng cường công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng sống cho các thế hệ học sinh tại địa phương thì Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế và các đơn vị trường học cần có một sự nỗ lực mới, một định hướng mới trong phối hợp tổ chức hoạt động tại cụm di tích này trong thời gian tới.

2. Những định hướng phối hợp hoạt động trong thời gian tới

a. Về công tác bảo tồn, tôn tạo cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ:

Có thể nói nguồn lực bảo tồn và tôn tạo di tích là sự ưu tiên hàng đầu của các cấp chính quyền trong công tác bảo tồn di sản văn hóa ở bất cứ nơi đâu. Chính vì thế, tại huyện Phú Vang, cụm di tích Dương Nỗ cũng cần nhiều hơn sự quan tâm của các cấp chính quyền. Cụ thể trong các vấn đề: Bảo đảm an ninh an toàn cho môi trường nơi di tích tồn tại. Đây là vấn đề quan trọng để góp phần đảm bảo cho di tích được bảo vệ an toàn, gìn giữ và phát huy tác dụng lâu dài. Việc quy hoạch, xây dựng những công trình mới tại địa phương phải tuân thủ các khu vực ranh giới bảo vệ di tích.

b. Về công tác phát huy giá trị cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ:

Nhằm làm phong phú và đa dạng hóa các hoạt động phát huy giá trị cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ, thu hút khách tham quan đến với di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế xây dựng các giải pháp, các chương trình phối hợp tổ chức hoạt động giữa  với các cấp các ngành, đặc biệt là các trường học trên địa bàn huyện Phú Vang như:

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về giá trị lịch sử của cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ với các phương thức phù hợp.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, phù hợp với trình độ, độ tuổi của các đối tượng khách tham quan, chú trọng đối tượng học sinh các cấp trên địa bàn huyện Phú Vang, có phân lịch cụ thể thời gian thực hiện.

c. Về công tác phối hợp tổ chức hoạt động:

Cần có sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các cấp, các ngành, sự nỗ lực Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế và đặc biệt của đội ngũ cán bộ trong ngành giáo dục, học sinh trong các trường đóng trên địa bàn huyện Phú Vang.

Tăng cường gắn kết việc phát huy giá trị cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ với các phong trào thi đua của học sinh tại các trường, các phong trào do ngành Giáo dục phát động.

Việc ký kết và thực hiện giao ước phối hợp tổ chức hoạt động có sự phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị nhằm phát huy và tăng cường vai trò của các tổ chức trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ.

3. Một số hoạt động cụ thể:

Đề nghị chính quyền địa phương (huyện Phú Vang; xã Phú Dương), ngoài những hoạt động thể hiện trách nhiệm, mang tính chất pháp lý (bảo vệ di tích), cần chú trọng những hoạt động:

- Chỉ đạo Tổ chức tham quan, dâng hương dâng hoa tại di tích nhân các ngày lễ tết và các dịp khai mạc đại hội Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh…

- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, sinh hoạt truyền thống về Đảng, về Bác Hồ tại cụm di tích lưu niệm Dương Nỗ nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Phát động trong các tổ chức đoàn thể tại địa phương xây dựng các phong trào hướng đến di tích. Các phong trào trồng cây và chăm sóc sân vườn di tích, phong trào giữ gìn sạch đẹp cảnh quan và môi trường nơi di tích tồn tại.

- Phát động phong trào và huy động sự đóng góp tích cực của quần chúng nhân dân, các tổ chức đoàn thể theo chủ trương xã hội hóa hoạt động bảo tồn và tôn tạo di tích.

Với ngành Giáo dục và các trường học đóng trên địa bàn:

- Ngành Giáo dục có sự chỉ đạo các trường phát huy tinh thần phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiếp tục thực hiện các hoạt động đưa học sinh đến với cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ.

- Ban Giám hiệu các trường xây dựng kế hoạch thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, học tập ngoại khóa môn lịch sử tại Cụm di tích Dương Nỗ cho học sinh.

Tổ chức các hoạt động dâng hoa, dâng hương, báo công, kết nạp Đoàn, Đội tại di tích.

Tổ chức các hoạt động chăm sóc di tích, xây dựng ý thức tự giác trong học sinh về thói quen giữ gìn cảnh quan di tích xanh-sạch-đẹp, thể hiện niềm tự hào của học sinh khi được đến với di tích Bác Hồ, thể hiện tình cảm trân trọng của mỗi học sinh đối với Bác Hồ kính yêu.

Tổ chức các hoạt động tặng sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thư viện của di tích. Đồng thời, tạo điều kiện cho các em đến đọc sách tại thư viện Di tích nhà lưu niệm Dương Nỗ và phòng đọc sách của Đình làng Dương Nỗ.

Tổ chức các buổi sinh hoạt giao lưu, các trò chơi tại di tích.

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

 Bản in]

Thông tin tham quan