LỊCH SỬ CHIẾN CÔNG

Số lượng: 100 hình ảnh, tư liệu.

Thời gian phát hành: Năm 1994, nhân kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/1994)

Nội dung: Lúc sinh thời, hơn ai hết Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt đến quá trình thành lập, xây dựng, trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta. Người chăm lo cho từng bước trưởng thành của quân đội, giáo dục chiến sĩ. Người luôn động viên bộ đội ta hăng hái luyện tập, dũng cảm chiến đấu, chiến thắng kẻ thù, bảo vệ non sông đất nước. Nét đặc sắc trong đạo đức và tình cảm của Người là vô cùng gần gũi, yêu thương bộ đội, tin tưởng ở tinh thần dũng cảm và sáng tạo của bộ đội, hiểu thấu và thông cảm với những gian khổ, khó khăn của người chiến sĩ.

Nội dung triển lãm gồm 4 phần:

1. Bác Hồ với các lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp.

3. Lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ.

4. Lực lượng vũ trang trong giai đoạn hiện nay.

 Bản in]

Thông tin tham quan