CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC MIỀN TÂY THỪA THIÊN HUẾ

 Số lượng: 150 tư liệu, hình ảnh, hiện vật.

Thời gian phát hành: Năm 2004, nhân kỷ niệm 35 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2004)

Nội dung: Từ khi có Đảng, có Bác Hồ, miền Tây Thừa Thiên Huế đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca. Không chỉ có kiên cường bất khuất mà vùng đất này còn lưu giữ một hiện tượng dân tộc học độc đáo, đó là trong những năm kháng chiến, đã có một bộ phận các dân tộc thiểu số tự nguyện lấy họ Hồ làm họ của mình. Đó là một hành động có ý nghĩa sâu sắc, nói lên được tấm lòng kính yêu của đồng bào đối với Bác Hồ và tình nghĩa sâu nặng của Bác Hồ đối với cộng đồng các dân tộc ở đây.

Bộ triễn lãm gồm 3 phần:

1. Mảnh đất, con người và truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Tây Thừa Thiên Huế.

2. Đồng bào các dân tộc miền Tây Thừa Thiên Huế một lòng theo Đảng, Bác Hồ.

3. Đồng bào các dân tộc miền Tây Thừa Thiên Huế thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh .

 Bản in]

Thông tin tham quan